hotel Pavlla

Privacy policy

Našou najvyššou snahou je poskytovať naším hosťom v hoteli Pavla vynikajúce produkty a služby pri vzájomnej súčinnosti hosťa. Vážime si vašu prácu a vieme, že otázka súkromia je veľmi dôležitá. Táto Internetová súkromná stratégia hotela Pavla dokazuje záujem hotela Pavla zabezpečiť silné a zmysluplné vzťahy so zákazníkom a odpovedá na otázku, aký druh osobných informácií na našich webových stránkach zhromažďujeme.

Na našich webových stránkach sústreďujeme tie informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete tak, aby sme mohli poskytovať také služby a produkty, rezervačné systémy a iné operácie, aké požadujete a aby sme mohli poskytovať služby zákazníkom.

Ak máte akékoľvek požiadavky ohľadne vašich osobných informácií alebo otázky súvisiace s touto stratégiou, kontaktujte nás prosím na .....

Použitie osobných informácií

Osobné informácie, ktoré o vás máme, spracovávame za týmto účelom:

zaoberať sa vašimi požiadavkami
poskytovať rezervačné služby
prispôsobiť naše služby vašim požiadavkám a prioritám
budovať osobné profily
predchádzať podvodom
uskutočňovať prieskum trhu
poskytovať vám informácie o produktoch a službách, ktoré ponúkame.

Ak si z akéhokoľvek dôvodu neprajete, aby vám boli zasielané informácie o našich produktoch a službách, uveďte to prosím v príslušnom políčku, keď budete poskytovať vaše informácie alebo nás kontaktujte na našej vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Kategórie informácií, ktoré zhromažďujeme

Uskutočňovanie rezervácií:

Pri rezervácii alebo nákupe dovolenkového balíka budeme požadovať vaše meno a adresu spolu s ostatnými informáciami, ktoré pomôžu s rezerváciou a pobytom, ako napríklad číslo kreditnej karty, dátum príchodu / odchodu a preferovaný typ izby.

Balík hotelových, leteckých služieb a prenájmu vozidla

Výberom balíka si môžete pohodlne zarezervovať letenky a prenájom vozidla spolu s vaším pobytom. Ak sa rozhodnete, že tak urobíte, získame od vás vyššie uvedené informácie v súvislosti s rezerváciou, ako aj mená ostatných cestujúcich, vek vodiča prenajatého vozidla a trojmiestny kód, uvedený na zadnej strane vašej kreditnej karty. Poskytovatelia ostatných služieb, ktorí poskytujú baliace, letecké služby a služby požičovne, sú tretími stranami, ktoré majú samostatné súkromné stratégie.

Žiadosť o informácie

Ak požadujete ďalšie informácie v súvislosti s nami a našimi službami, budeme požadovať vaše meno a kontaktné informácie, ako sú adresa, telefónne číslo a emailová adresa.

Plánovanie stretnutí (porád, zasadnutí) a podujatí (akcií)

Ak máte záujem získať viac informácií o stretnutiach a podujatiach, môžeme si vyžiadať vaše meno a kontaktné informácie, ako sú adresa, telefónne číslo a emailová adresa. Môžete si tiež vytvoriť profil, aby ste mohli prekladať všetky požiadavky skupiny alebo účastníkov stretnutí a aby ste mohli dostať rýchle a konsolidované odpovede vrátane sadzieb a dostupnosti informácií. Váš profil sa automaticky uloží a dostupný bude len za použitia hesla, ktoré si sami zvolíte. Špecifikácie vášho stretnutia či podujatia sa môžu uložiť, kopírovať, modifikovať alebo vytlačiť pre použitie v budúcnosti. Ak si vytvoríte profil je možné, že budeme od vás vyžadovať viac informácií o vašej organizácii, ako napríklad názov organizácie, ročný rozpočet na akcie, počet akcií organizovaných ročne, dátum akcie, počet hostí a počet požadovaných izieb. Informácie, ktoré ste nám poskytli si môžete prezrieť pri zaregistrovaní tak, že kliknete na ămôj profilŇ /my profile/ a zadáte užívateľské meno a heslo.

S otázkami a názormi nás môžete kontaktovať emailom

Keď nám zašlete email z jednej z našich stránok, môžeme si ponechať informácie ako napríklad obsah, vašu emailovú adresu, našu odpoveď a znenie otázok, ktoré následne položíte. Tieto informácie môžeme použiť napríklad pre zisťovanie toho, aká je efektívnosť online riešenia problémov zákazníkov, pre personalizovanie vašich skúseností a pre sústavné zlepšovanie nami poskytovaných služieb.

Online prieskumy

Príležitostne môžeme uskutočňovať online prieskumy, ktoré poskytnú lepší prehľad o efektívnosti webových stránok. Vaša účasť v týchto prieskumoch je dobrovoľná. Ak sa na takomto prieskume zúčastníte, potom informácie, ktoré od vás získame budú zahrňovať meno, poštovú a emailovú adresu.

Zhromažďovanie informácií pomocou web technológií

Automaticky môžeme vyhľadať a zhromaždiť vašu IP adresu, server domény, typ počítača a typ web prehliadača, ktorý používate a použiť ăcookiesŇ na (i) prispôsobenie obsahu špecificky podľa vašich záujmov, (ii) zabezpečenie toho, aby ste tú istú reklamu nepozerali opakovanie a (iii) uloženie vášho hesla tak, aby ste ho pri každom použití stránok nemuseli zadávať znova. Niektoré z webových stránok, prevádzkované v našom mene, užívajú a spravujú iné spoločnosti, ktoré môžu vyhľadávať a zhromažďovať tieto údaje.

Čo sú to cookies?

Cookies sú elektronické informácie (konkrétne reťazec textu), ktoré váš prehliadač a váš operačný systém uložia na pevný disk pre účely vedenia záznamov.
Cookies môžu skladovať ID a heslo užívateľa, personalizovať domovské stránky, identifikovať, ktoré časti stránok boli navštívené alebo sledovať predchádzajúce výbery alebo nákupy. Cookies môžu zlepšiť návštevu užívateľa.
Používanie cookies je priemyselným štandardom a zistíte, že ich používa väčšina veľkých komerční webových sietí.

Ako vydávame a používame cookies

Cookies vydávame a používame preto, aby sme zlepšili vašu návštevu a služby, ktoré ponúkame na svojich stránkach. Stránky pozostávajú z tisícok strán. Chceme, aby ste si našli tie informácie a ponuky, ktoré vás zaujímajú, a to čo najrýchlejšie a najjednoduchšie. A práve použitie techniky cookies nám pomôže tento cieľ dosiahnuť.
Cookies vydávame a používame aby sme mohli sledovať tie oblasti stránok, ktoré našich návštevníkov zaujímajú najviac. Takto môžeme určiť, ktoré oblasti stránok sú najobľúbenejšie a ktoré nie. Mnohé zlepšenia a aktualizácie stránok sa odvíjajú od takých údajov, ako je celkový počet návštevníkov a prezeraných stránok. Tento údaj sa najjednoduchšie zisťuje pomocou cookies.
Návštevníci, ktorí cookies akceptujú môžu dostávať cielené správy, ponuky a reklamy na stránke a cestou emailov, o ktorých vďaka sledovaných preferencií vieme, že budú užitočné.
Ak ste sa zaregistrovali na členstvo v stránkach a akceptujete cookies, môžeme podľa vašich preferencií upraviť ich využívanie, aby ste rýchlo a jednoducho využívať ich výhody.
Ak ste poskytli vašu emailovú adresu môžete dostávať vybrané správy, ktoré veríme, že budú pre vás užitočné. Nezabudnite, že na požiadanie vás môžeme vyradiť zo zoznamu emailových predplatiteľov.

Vaša voľba akceptovania či odmietnutia cookies

Môžete si vybrať, či budete cookies akceptovať alebo nie. Prehliadač na vašom počítači je často vopred nastavený tak, aby cookies akceptoval. Vy s však môžete rozhodnúť odmietnuť cookies a naďalej prehliadať stránky.

Pripomíname, že vaša voľba akceptovať či odmietať cookies sa líši od vašej voľby akceptovať / odmietať emailové správy.

Zdieľanie osobných informácií zozbieraných na našich webových stránkach

Nezdieľame a ani nebude predávať osobné informácie tretím stranám.

Webové stránky tretích strán

Nekontrolujeme ani nebudeme zodpovedať za zbieranie osobných informácií tretími web stránkovými stranami, a to vrátane webových stránok, ktoré vlastnia alebo kontrolujú koncesionári, majitelia tretích strán alebo manažéri hotelových zariadení.

Zmeny Internetovej súkromnej stratégie

V budúcnosti môžeme v tejto Internetovej súkromnej stratégii uskutočniť zmeny. Revidovaná Internetová súkromná stratégia sa zobrazí pomocou spojenia na webovej stránke tak, aby ste vedeli aký typ informácií zhromažďujeme a kategórie tretích strán, s ktorými sa o tieto informácie môžeme deliť.

Dátum účinnosti

Táto Internetová súkromná stratégia je v účinnosti od 1. novembra 2005.

Podmienky používania

Čítajte prosím pozorne. Vaše používanie HYPERLINK "http://www.hotelpavla.com" www.hotelpavla.com (ăStránkaŇ) a váš vzťah s hotelom Pavla (ăhotel Pavla, My alebo NásŇ) sa bude riadiť týmito Podmienkami spolu so špecifickými podmienkami, uvedenými na jednotlivých stranách v rámci Stránky. Tieto Podmienky budú mať podľa zákona vplyv na vaše práva a povinnosti. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte prosím Stránku. Tieto Podmienky boli naposledy aktualizované 1. novembra 2005.

Používanie Stránky

Stránka je vám poskytnutá zdarma, je pre vaše osobné využívanie v súlade s týmito Podmienkami. Tým, že Stránku používate sa zaväzujete, že budete viazaní týmito Podmienkami.

Stránku môžete používate len ak máte viac ako 18 rokov a môžete uzatvárať záväzné zmluvy (naša stránka nie sprístupnené pre používanie neplnoletým osobám). Finančne budete zodpovední za všetky vaše použitia Stránky. Stránku môžete použiť len na uskutočnenie zákonných rezervácií alebo nákupov. Stránku nesmiete použiť za účelom uskutočnenia falošných, podvodných alebo špekulatívnych rezervácií; na zverejňovanie alebo zasielanie akýchkoľvek protizákonných, výhražných, hanlivých, ohováračských, obscénnych, urážlivých, poburujúcich, pornografických alebo znevažujúcich materiálov, ktoré by mohli znamenať alebo podnecovať také konanie, ktoré je by bolo považované za trestný čin, dalo by podnet k občianskoprávnej zodpovednosti, alebo by inak porušilo niektorý zákon; alebo na akýkoľvek iný účel, ktorý je protizákonný alebo týmito Podmienkami zakázaný. Váš prístup na všetky alebo niektoré časti Stránok môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, ukončiť alebo obmedziť.

1. Dostupnosť Stránky

Stránka je dostupná na celom svete komukoľvek, kto má prístup na internet. Stránka však nemusí byť dostupná neustále a to z dôvodu údržby alebo opráv alebo z dôvodu problémov s počítačmi alebo pre poruchy, prerušenia internetových služieb alebo pre iné nepredvídateľné okolnosti. Stránka obsahuje informácie o našich produktoch a službách.

2. Hlavný obsah Stránky

Všetky materiály na Stránke a správy zasielané emailom (ăObsahŇ) je chránený autorským právom, ochrannou značkou, databázovým a inými právami duševného vlastníctva a patria hotelu Pavla. Obsah môžete vyvolať a zobraziť zo Stránky na monitore počítača, môžete tlačiť jednotlivé strany na papier (ale nemôžete ich fotokopírovať) a ukladať tieto strany v elektronickej forme na disk (avšak nie na server ani iné pamäťové zariadenie pripojené na sieť) pre svoje osobné, nekomerčné použitie. Žiadnu časť Obsahu nesmiete inak reprodukovať, modifikovať, kopírovať ani distribuovať alebo používať na komerčné účely bez písomné súhlasu hotela Pavla.

3. Online rezervácia / obsadenie

Ak využijete online rezerváciu hotela Pavla, uvedenú na Stránke, potom podmienky, ceny a stornovanie sa týkajú všetkých stanovených sadzieb za izby a mali by ste si pozorne prečítať uvedené údaje o cenách za izby skôr, než uskutočníte svoju rezerváciu. Zvláštne požiadavky musia byť uvedené v čase rezervácie, tieto však nie sú garantované.

Všetky rezervácie podliehajú disponibilite. Ak svoju rezerváciu zrušíte po vyznačenej lehote stornovania, vaša kreditná / úverová karta bude zaťažená hodnotou prvého prenocovania, rezervovaného na danú izbu.

Pokiaľ ide o rezervácie (a) uskutočnené jednou alebo viacerými osobami alebo agentúrou (b) v mene jedného alebo viacerých prípadných hostí v tej istej skupine a (c) ak sa jedná o viac ako 4 izby v tej istej budove na rovnakú dĺžku pobytu, hotel Pavla si vyhradzuje právo akceptovať takéto rezervácie len pokiaľ ide o prvé štyri rezervované izby.

4. Obmedzenie zodpovednosti a klauzula o odmietnutí

Hotel Pavla sa usiluje zabezpečiť, aby bol Obsah správny, aby informácie boli všeobecnej povahy a nehodlá obsiahnuť všetky informácie, týkajúce sa produktov alebo služieb spomenutých na Stránke. Preto hotel Pavla nemôže garantovať, že Obsah bude vyhovovať vašim pomerom alebo že bude adekvátne spĺňať vaše konkrétne požiadavky.

Hotel Pavla nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za odchýlky alebo chyby, ktoré sú mimo jeho kontroly, ktoré môžu mať vplyv na Obsah.

Hotel Pavla nemôže garantovať, že prístup k Stránke bude neprerušený alebo úplne bezchybný. Hotel Pavla nebude zodpovedať za žiadnych okolností za žiadne následné ani náhodné škody (okrem iného vrátane strát na zisku, straty súkromia a straty údajov) ani za žiadne iné nepriame, zvláštne škody alebo odškodnenia nad rámec akéhokoľvek druhu, ktoré pochádzajú z používania Stránky alebo sa jeho používania týkajú.

Stránka môže obsahovať spojenia /links/ na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly a nespadajú pod tieto Podmienky. Ak sa na iné stránky dostanete použitím poskytnutých spojení, budú prevádzkovatelia týchto stránok zodpovedný za ich dostupnosť a obsah.

Nehľadiac na ustanovenia tohto článku, zodpovednosť hotela Pavla nebude obmedzená v prípade úmrtia alebo zranenia priamo zapríčineného nedbalosťou hotela Pavla.

5. Registrácia

Ak sa zaregistrujete alebo nám poskytnete svoje údaje prostredníctvom Stránky, musíte zabezpečiť, aby údaje, ktoré nám pri registrácii alebo inokedy poskytnete, boli správne a úplné. Ihneď nás musíte informovať o všetkých zmenách údajov, ktoré ste nám pri registrácii poskytli.

Informácie, ktoré hotelu Pavla o sebe poskytnete, použije len hotel Pavla v súlade s jeho Súkromnou stratégiou.

6. Zmeny týchto Podmienok

Hotel Pavla si ponecháva právo robiť zmeny ktorejkoľvek časti Stránky podľa svojho uváženia. Vzhľadom na svoju politiku aktualizácií a zlepšovania stránky, môže chcieť hotel Pavla zmeniť tieto Podmienky (vrátane tých, ktoré sa týkajú vášho používania Obsahu). O zmene Podmienok vás bude hotel Pavla informovať vyznačením na začiatku týchto Podmienok kedy boli naposledy modifikované. Je preto dôležité, aby ste vždy pri použití stránky skontrolovali, či na nej nie je uvedené upozornenie na zmenu Podmienok.

7. Propagácia a sponzorstvo

Časť Stránky môže obsahovať propagáciu / reklamu/ a sponzorstvo. Propagátori a sponzori zodpovedajú za zabezpečenie toho, aby materiál poskytovaný na zaradenie na Stránku, bol v súlade s príslušnými zákonmi. Hotel Pavla nebude zodpovedať za žiadne chyby alebo nepresnosti v reklamných a sponzorských materiáloch.

8. Všeobecné

Žiadne zo svojich práv v rámci týchto Podmienok nemôžete postúpiť, sublicencovať alebo inak previesť.

Ak príslušný súd zistí, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je neplatné, neplatnosť takéhoto ustanovenia nebude mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok, ktoré zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

Ak niektorá strana neuplatní svoje právo alebo opravný prostriedok podľa týchto Podmienok, neznamená to, že sa tohto práva alebo opravného prostriedku vzdala.

Stornovacie podmienky

Toto je plne flexibilná rezervácia a môže byť bez poplatku zmenená alebo zrušená kedykoľvek pred 16.00 hod. miestneho času jeden deň pred plánovaným príchodom do hotela. Je nám ľúto, ale ak sa rozhodnete zrušiť rezerváciu po dátume a uvedenom miestnom čase, potom bude vaša kreditná / úverová karta zaťažená cenou za prvé prenocovanie z vášho pobytu.

Podmienky

Hotel Pavla si vyhradzuje právo túto ponuku kedykoľvek dočasne pozastaviť bez predchádzajúceho oznámenia. Dohody hotela Pavla podliehajú dostupnosti a nemôžu byť použité v kombinácii so žiadnou inou ponukou alebo zvláštnou podporou / propagáciou. Táto ponuka vyžaduje plnú platbu vopred a nie je refundovateľná.

/alebo/

Podmienky

Bufetové raňajky sú v hotelovej reštaurácii. Hotel Pavla si vyhradzuje právo tieto ponuky kedykoľvek dočasne pozastaviť bez predchádzajúceho oznámenia. Tieto ponuky podliehajú dostupnosti a nemôžu byť použité v kombinácii so žiadnou inou ponukou alebo zvláštnou podporou / propagáciou. Stornovacie podmienky sa líšia od ponuky k ponuke. U týchto ponúk je k dispozícii obmedzené množstvo izieb.

hotel pavla hotel pavla